De diaconale jongerenreizen zijn een tweejaarlijks initiatief van de Protestantse Gemeente Zeewolde. De gemeente wil daarmee de jongeren (17 – 25 jaar) een stuk levenservaring meegeven en leren om hun christelijk geloof handen en voeten te geven. De hele reis wordt door de jongeren georganiseerd. Zij leren op deze manier samenwerken, omgaan met teleurstellingen en het samen vieren van behaalde doelen.

De reis naar Malawi wordt georganiseerd door en voor de jongeren van de Protestantse Gemeente Zeewolde en GKV de Schuilhof. Daarnaast werken we nauw samen met Stichting Bolera Palms School bij de voorbereiding van het hele project. Via deze stichting zullen we vooral het contact met de lokale gemeenschap over reis, verblijf en de projecten regelen. Om ons project te realiseren zullen we het komende jaar ongeveer € 25.000,- moeten genereren. De reis- en verblijfkosten worden door alle deelnemers zelf betaald.

Help mee!

 

Malawigroep