De Diaconale Jongerenreis naar Malawi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Naast het concreet steunen van de Bolera Palms School in Malawi willen we als gemeente de jongeren een stuk levenservaring meegeven en op een praktische manier invulling laten geven aan hun christelijke levensovertuiging. In 2019 gaan we met een groep van 20 jongeren en 7 volwassenen ons steentje bij dragen door af te reizen naar Bolera, Malawi.

Wat gaan we doen?
In samenwerking met Stichting Bolera Palms School gaan we in het vissersdorpje Bolera als hoofdproject de bouw van een lerarenhuis realiseren. De leraren wonen nu erg ver weg van de school. Daarnaast gaan we op de school onder andere in een zestal lokalen elektriciteit aanleggen en ca. 150 stoelen voor de leerlingen fabriceren. Ook gaan we in het dorp zelf  een huisje bouwen waar met HIV besmette weeskinderen worden opgevangen. Daarmee dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Bovendien willen we voor de kinderen die in het dorp wonen een speciaal kinderprogramma met leuke activiteiten organiseren.

Waarom doen we het?
Naast dat we de mensen en kinderen in Malawi graag willen helpen, willen we ook veel van deze reis leren. We gaan ervaren hoe anders het leven van kinderen en jongeren in Malawi is. Het is niet vanzelfsprekend dat je naar school kunt gaan. Met onze aanwezigheid zetten we letterlijk de omgeving in beweging en inspireren we tot actie. Dat hebben we geleerd van de vorige Diaconale Jongerenreizen naar Roemenië en Kenia.

Hoe gaan we het doen?
De reis naar Malawi wordt georganiseerd door en voor de jongeren van de Protestantse Gemeente Zeewolde en GKV de Schuilhof. Daarnaast werken we nauw samen met Stichting Bolera Palms School bij de voorbereiding van het hele project. Via de Stichting Bolera Palms School zullen we vooral het contact met lokale gemeenschap over reis, verblijf en de projecten regelen. Om ons project te realiseren zullen we het komende jaar ongeveer € 25.000,- moeten genereren. De reis- en verblijfkosten worden door alle deelnemers zelf betaald.

Steun ons!
Het komende jaar worden er nog vele kleine en grote acties georganiseerd. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en zo ook een steentje bij te dragen. Giften zijn van harte welkom op bankrekening NL38 RABO 0139 2290 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Zeewolde (o.v.v. Jongerenreis 2019). Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Wie gaan er mee?
De groep bestaat uit 20 jongeren:
Anne, Arno, Bart, Erben, Eva, Jurrian, Lennard, Linda, Liv, Maaike, Maresa, Pieter, Robbin, Ruben, Sam, Sarah, Sarie, Stefan, Thijs en Widmiange

en 7 volwassenen:
André, Bert, Carla, Fokelien, Harry, Idelette en Karlien

Neem contact met ons op.